• 1
  • 2
  • 3

Od 1. januára 2015 je nutné rozlišovať rozhodcovské konania v závislosti od ich účastníkov.

Na spory vzniknuté medzi dodávateľom a spotrebiteľom vyplývajúce zo spotrebiteľskej zmluvy alebo s ňou súvisiace, ktoré sa majú rozhodnúť v rozhodcovskom konaní, sa aplikuje zákon č. 335/2014 Z. z. o spotrebiteľskom rozhodcovskom konaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

V dôsledku toho je treba rozlišovať aj obsah rozhodcovskej zmluvy!

Nižšie nájdete vzor spotrebiteľskej rozhodcovskej zmluvy pre spotrebiteľské zmluvy.

V prípade, že máte pochybnosti o použití správneho znenia rozhodcovskej zmluvy, neváhajte sa na nás obrátiť a radi Vaše otázky zodpovieme!

Spotrebiteľská rozhodcovská zmluva

© Asociácia pre arbitráž | Všetky práva vyhradené | Powered by Ludi