• 1
  • 2
  • 3

Stály rozhodcovský súd zriadený pri Asociácii pre arbitráž je oprávnený rozhodovať spotrebiteľské spory v zmysle zákona č. 335/2014 Z. z. o spotrebiteľskom rozhodcovskom konaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov na základe povolenia Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. SRS 006 zo dňa 25. mája 2015.


Povolenie Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky

Správa o činnosti stáleho rozhodcovského súdu zverejňovaná v zmysle a v rozsahu § 12 ods. 2 zákona č. 335/2014 Z. z. o spotrebiteľskom rozhodcovskom konaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.


Správa o činnosti za rok 2015 Správa o činnosti za rok 2016 Správa o činnosti za rok 2017 Správa o činnosti za rok 2018 Správa o činnosti za rok 2019 Správa o činnosti za rok 2020 Správa o činnosti za rok 2021 Správa o činnosti za rok 2022 Správa o činnosti za rok 2023
http://www.arbsud.sk

© Asociácia pre arbitráž | Všetky práva vyhradené | Powered by Ludi